pióro

MOCO radzi...

 

Zobacz film z montażu deski elewacyjnej RHOMBO (Rhombo Duo, RHO). więcej » 

X O firmie » Ekologia

Kupując drewno profilowane MOCO decydują się Państwo na całkowicie naturalny produkt stworzony z troską o środowisko naturalne.

Eko-management Fabryka drewna, jaką jest las, pokazuje nam poprzez swój zamknięty obieg, co oznacza długotrwała gospodarka materiałami odnawiającymi się i jest dla nas wzorem w prowadzeniu przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku.
Odpowiedzialne traktowanie naturalnych podstaw życia jest dla MOCO zobowiązaniem długoterminowym. Kierownictwo przedsiębiorstwa wyznacza cele polityki ekologicznej i jej program, które realizowane są przez Komisję ds. Środowiska w porozumieniu z działem administracji i produkcji. W 1997 MOCO dobrowolnie poddało swój ekologiczny model zarządzania kontroli EMAS (Procedura Eko-Audyt). Nasza firma jako pierwsze przedsiębiorstwo w Niemczech zajmujące się struganiem drewna otrzymało ten certyfikat i jest odtąd regularnie poddawane kontroli legalizującej go. Ostatnie uznanie ważności nastąpiło 12. marca 2004.  

Świadomość ekologiczna pracowników Dobra motywacja pracowników jest warunkiem skutecznego, świadomego ekologicznie kierowania przedsiębiorstwem. Dlatego prowadząc szkolenia, doskonalenie zawodowe i instruując naszych pracowników przekazujemy im zasady, będące podstawą tej kwestii. Zadania i zakres odpowiedzialności osób zajmujących się tematem ochrony środowiska są jasno sformułowane. Wyraźne oznaczenie miejsc zbierania surowców wtórnych i odpadków ułatwia i wspiera sortowanie.
MOCO angażuje się w długotrwałą gospodarkę materiałami odnawiającymi się w ramach Kręgu Inicjatyw w Ulm, który w swoim regionie prowadzi badania dotyczące rozwoju długotrwałej gospodarki materiałami odnawiającymi się i wspiera go poprzez organizację różnych imprez. Pracownicy MOCO regularnie biorą udział w spotkaniach Okrągłego Stołu Kręgu Inicjatyw.  

Surowiec drzewny Drewno, czyli materiał, z którego produkowane są deski profilowane MOCO należy do niewielu materiałów, które rosnąc w lesie ściągają ze środowiska CO2 i trwale je wiążą w drewnie.
Przez to drewno aktywnie przeciwdziała efektowi cieplarnianemu i dodatkowo, dzięki stałemu odnawianiu się jest jednym z najprzyjaźniejszych środowisku materiałów budowlanych.  

Asortyment MOCO używa do produkcji głównie drewna iglastego ze Skandynawii pochodzącego wyłącznie z lasów, w których prowadzona jest długotrwała i zrównoważona gospodarka, pozwalająca na ciągłe odnawianie się surowca. Obecnie już wszystkie zakłady MOCO posiadają certyfikat FSC. Przy zakupie drewna zwraca się uwagę na to, aby możliwie duża część towaru posiadała certyfikat FSC i PEFC. Przez to budujemy bazę dla ekologicznego asortymentu

Produkcja Obróbka drewna wymaga niewielkich nakładów energii. W porównaniu z innymi materiałami, do wytworzenia produktu drewnianego potrzebna jest tylko jedna jednostka energii. W przypadku innych materiałów wygląda to następująco:

cement - 4 jednostki energii
plastik - 6 jednostek energii
stal - 24 jednostki energii
aluminium - 126 jednostek energii

Wzorcowe jest również całkowite przetwarzanie wszystkich resztek z drewna. Nie powstają przy tym praktycznie żadne odpady. W MOCO przefiltrowany pył drzewny wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej, którą ocieplane są hale produkcyjne i siedziby administracyjne. W ten sposób zakład w Ulm jest całkowicie niezależny od oleju opałowego.  

Opakowanie MOCO ma podpisaną umowę z Duales System Deutschland (Grüner Punkt) oraz Interseroh, jak również z zagranicznymi przedsiębiorstwami zajmuj ącymi się usuwaniem odpadów. Dzięki temu realizujemy nie tylko publiczne cele unikania i zmniejszania ilości odpadów, ale możemy również bezpłatnie zwracać opakowania do miejsca ich przetwarzania. Ponownie przetworzona folia polietylenowa jest tolerowana przez środowisko naturalne.  

Logistyka Aby jak najmniej obciążać drogi MOCO już przy wyborze dostawców zwraca uwagę na to, aby surowiec docierał do jego zakładów transportem kolejowym. Planując trasę dostawy towaru do klienta staramy się, w porozumieniu z działem produkcji, ustalić optymalne obciążenie pojazdów. Posiadamy samochody ciężarowe odpowiadające klasie zanieczyszczenia Euro 3. Poprzez szkolenia i treningi kierowcy otrzymują wiedzę na temat zachowania bezpieczeństwa ładunku i sposobu prowadzenia pojazdów, który byłby najmniej szkodliwy dla środowiska.  

Badania i Rozwój Ważną zasadą w MOCO jest ekologiczne zarządzanie. Prowadząc badania nad nowymi produktami i rozszerzając ich paletę zwracamy uwagę na to, aby podczas tego procesu działać ekologicznie poprzez zużycie jak najmniejszej ilości materiałów i wybór surowców przyjaznych dla środowiska. Zasadą przy produkcji malowanych fabrycznie desek profilowanych jest wykorzystanie takich procesów technologicznych i takich systemów malowania powierzchni, które nie szkodzą środowisku naturalnemu. Drewno profilowane MOCO, z powierzchnią malowaną lazurą woskową Edel, lazurą woskową Noblesse i Lignucolor są wyróżnione certyfikatem Der Blaue Engel wg RAL ZU 12a i są ciągle kontrolowane przez Grupę Fraunhofer, zajmującą się badaniem drewna przy Instytucie Wilhelma Klauditza. Te kontrole, którym poddajemy się dobrowolnie są dla Państwa gwarancją, że zdecydowali się Państwo na produkty neutralne dla zdrowia.  

Ekologia w centrum uwagi Również w niełatwych gospodarczo czasach myśl o środowisku naturalnym traktujemy na równi z celami ekonomicznymi.
Już w 1980 roku zainstalowaliśmy w maszynie odsysającej wióry urządzenie do odzysku ciepła. W zimnych porach roku ciepło (oczyszczone zużyte ciepłe powietrze) doprowadzane jest z powrotem do pomieszczeń zakładowych. Również ciepłe powietrze, które powstaje przy wytwarzaniu powietrza sprężonego, zużywane jest jako energia cieplna. Po zainstalowaniu pieca na drewno w 1995 roku budynki produkcyjne, magazynowe i administracyjne ogrzewamy drewnianymi odpadami produkcyjnymi i jesteśmy przy tym całkowicie niezależni od oleju opałowego. Nie zużyta energia cieplna odprowadzana jest do elektrociepłowni miejskiej w Ulm, dzięki czemu dwutlenek węgla nie jest marnowany. Projektując powierzchnię zakładu zwracamy uwagę na to, aby tam gdzie jest to możliwe, nie pokrywać jej warstwami nieprzepuszczającymi powietrza. Wolne powierzchnie obsadzamy roślinami i zwiększamy tym samym zielone obszary wokół naszych zakładów. Duża część powierzchni składu jest posypana żwirem, aby deszczówka mogła swobodnie wsiąkać w ziemię, przez co odciążona zostaje kanalizacja.  

Doskonała eko-świadomość Oprócz kontrolowanego zarządzania środowiskiem zgodnie z Kontrolą Audytową EG-Eko i zaopatrywania zakładów w drewno z lasów, gdzie prowadzona jest długotrwała gospodarka, pozwalająca na odnawianie się surowca MOCO otrzymało Nagrodę Ekologiczną 2001 miasta Ulm za ekologiczne zarządzanie. Jest ona dla nas zachętą, aby kontynuować ekologiczne zarządzanie firmą i nadal inwestować w tak ważne dla nas naturalne podstawy życia.