pióro

MOCO radzi...

 

Zobacz film z montażu deski elewacyjnej RHOMBO (Rhombo Duo, RHO). więcej » 

X Dane techniczne » Jakość drewna

Drewno jest produktem naturalnym. Cechą naturalną produktów z litego drewna jest występowanie sęków, żywicy, rdzeni czy przebarwień – wszystkie one powstają w procesie wzrastania drewna i stanowią o jego niepowtarzalności i urodzie. W MOCO przykładamy najwyższą wagę do zakupu takiego surowca tartacznego, który zapewni naszym produktom końcowym najwyższe walory użytkowe oraz estetyczne i zagwarantuje pełne zadowolenie naszym klientom.

Kupując nasze elewacje drewniane możecie mieć Państwo pewność, że otrzymacie produkty wolne od wszelkich wad, na które MOCO miało wpływ (np. wady obróbki, uszkodzenia produkcyjne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu)

Natomiast wszystkie ewentualne cechy drewna, które wynikają z samej jego natury (na które MOCO nie ma wpływu) muszą być przez Państwa zaakceptowane. Prosimy o to przede wszystkim ze względu na poszanowanie przyrody i drewna – które jest jej produktem.

West Red Cedar (cedr) Elewacje drewniane z drewna cedrowego sprzedajemy w klasie A (deski są zasadniczo bezsęczne) – nie jest to wynikiem naszego sortowania, ale cechą naturalną tego gatunku drewna.

Świerk skandynawski Elewacje drewniane z drewna świerka skandynawskiego oferujemy Państwu w klasie jakości A/B (Kat. A ok. 70%, Kat. B ok. 30%). Niektóre rodzaje elewacji, jak np. profil Soft Line dostępne są również w czystej klasie A, lub klasie B. Podobnie jest z elewacjami z sosny skandynawskiej

Modrzew syberyjski Elewacje drewniane z modrzewia syberyjskiego oferujemy w klasie jakości A/B (ale stosunek jest inny niż w przypadku świerka – tu wynosi: Kat. A ok. 50%, Kat. B ok. 50%).

O szczegółach dotyczących poszczególnych gatunków drewna możecie Państwo przeczytać w dziale pt. „Nasze drewno”.

W stosunku do niektórych standardowych produktów, jak np. Profil A w wymiarach 12,5 x 96 mm z świerka skandynawskiego istnieją szczegółowe normy, określające jakie wady drewna i w jakim rozmiarze są dopuszczalne w poszczególnych klasach jakości (poniżej wyciąg z tej normy). W stosunku do drewna modrzewia syberyjskiego brak jest precyzyjnych norm jakości – obowiązują jedynie rosyjskie normy Ghost.

Jeśli macie Państwo wątpliwości dotyczące jakości drewna, jakie kupujecie zawsze spytajcie o to naszych sprzedawców.

Postanowienia dotyczce jakości drewna struganego
(stosuje się tylko do drewna skandynawskiego)
Produkty strugane z tarcicy skandynawskiej z reguły są dzielone na Kat. A, Kat. B oraz odrzuty. Kryteria jakości dla tych produktów zostały zapisane w niemieckich normach jakości DIN 68 126 T3.
Normy te obowiązują dla produktu (Schattennutprofi l – Profi l „A”) o grubości 12,5 mm. W odniesieniu do innych profili i innych grubości obowiązują jedynie orientacyjne normy, które zostały zbudowane na bazie w/w. Niniejsze kryteria jakości obowiązują jedynie w odniesieniu do powierzchni widocznej co oznacza, że wada produktu, która nie będzie widoczna po jego montażu nie jest brana pod uwagę.
Z powodu nie możliwych do uniknięcia pomyłek podczas sortowania niniejsze postanowienia mają zastosowanie do 95% partii produktów. Oznacza to, że pośród produktów Kat. A może znajdować się do 5% produktów Kat. B. Odpowiednio przy produktach Kat. B możliwe jest występowanie do 5% produktów gorszej jakości z tym jednak zastrzeżeniem, że muszą one w pełni spełniać funkcje produktów Kat. B. Produkty, które nie spełniają wymagań przewidzianych dla Kat. B są określane jako odrzuty.

Znaki szczególneKat. AKat. B
Sękiniedopuszczalne: wypadnięte sęki o średnicy większej niż 5 mm
dopuszczalne: zdrowe, wrośnięte sęki- małe, czarne lub z czarnym rantem (do 20 mm średnicy), co najmniej na jednej stronie wrośnięte do połowy- pojedyncze małe wypadnięte sęki na kantach i małe wykruszenia na kantach (o ile nie ma to wpływu na krycie – nie powstają prześwity)
niedopuszczalne: wypadnięte lub mocno wybite sęki o średnicy większej niż 20 mm
Rysyniedopuszczalne: pęknięcia przechodzące przez całą grubość deski
dopuszczalne: pęknięcia o długości nie przekraczającej szerokości deski i rysy typu „włos”
dopuszczalne: większe pęknięcia przechodzące przez całą grubość deski do max. długości 300 mm
Rdzenieniedopuszczalne: większe rdzenie (ponad 4 mm szerokości)
dopuszczalne: małe rdzenie, nie dłuższe niż połowa długości deski max. przy 20% sztuk
dopuszczalne
Wyciski w drewniedopuszczalne: niewielkich rozmiarów wyciski w drewnie dopuszczalne:dopuszczalne, o ile możliwy jest montaż deski
Skręcenia włókienniedopuszczalne: widoczne skręcenia włókiendopuszczalne:dopuszczalne, o ile możliwy jest montaż deski
Żywicadopuszczalne: pojedyncze pęcherzyki żywicy o powierzchni nie większej niż 2,5 cm2 (nie więcej niż 3 szt na 1,5 m długości deski)dopuszczalne
Zasmolone miejsca
(w przypadku sosny)
dopuszczalne: lekko zasmolone miejsca przy nie więcej niż 10% sztukdopuszczalne
Wrośnięcia koryniedopuszczalne: wrośnięcia kory dłuższe niż połowa szerokości deskidopuszczalne
Miejsca zaatakowane
przez insekty
niedopuszczalnedopuszczalne: pojedyncze, przy nie więcej niż 5% sztuk
Zgniliznaniedopuszczalneniedopuszczalne
Uszkodzenia produkcyjnemiarowo i dobrze strugane
dopuszczalne: pojedyncze zakołkowane miejsca i niewielkie uszkodzenia powstałe przy obróbce (np. lekka szorstkowatość przy sękach)- odłamania na spodnim (niewidocznym) wpuście profilu nie dłuższe niż 500 mm. Odłamania nie mogą osłabiać pióra. Obok normalnych dybli (kołków) stosuje się również tzw. kolki rdzeniowe, których powierzchnia przypomina sęk
miarowo i „pasująco” strugane
dopuszczalne: uszkodzenia powstałe przy obróbce, o ile możliwy jest montaż deski,- zakołkowane miejsca, - odłamania, o ile możliwy jest montaż deski i nie ma to istotnego wpływu na jej stabilność
Przebarwieniadopuszczalne: niewielkie przebarwienia (do 10% widocznej powierzchni) przy nie więcej niż 10% sztukdopuszczalne: przebarwienia i trwałe, zabarwione paski