pióro

MOCO radzi...

 

Zobacz film z montażu deski elewacyjnej RHOMBO (Rhombo Duo, RHO). więcej » 

X Montaż

Aby w pełni wykorzystać naturalne właściwości elewacji z litego drewna i cieszyć się nimi przez długie lata montaż należy przeprowadzić w sposób prawidłowy, przestrzegając następujących wskazówek.

Przechowywanie drewna Elewacje drewniane MOCO dostarczane są w optymalnej wilgotności ok. 16% (w przypadku modrzewia syberyjskiego ok. 18%). Wilgotność ta doskonale odpowiada warunkom klimatycznym w naszym rejonie geograficznym - już po ułożeniu na elewacji drewno pracuje w sposób optymalny.

Jeśli jednak jeszcze przed montażem desek elewacyjnych musicie je Państwo magazynować, wtedy należy to robić w oryginalnych foliowych opakowaniach, w pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym.

Konstrukcja rusztu (podkładu) Do konstrukcji rusztu, na którym montowane są później deski elewacyjne stosuje się łaty obrzynane, o przekroju ok. 30 x 50 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotności, z której wykonana jest właściwa elewacja.

Łaty montuje się zawsze pod kątem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (jeśli deski elewacyjne montowane są w sposób pionowy wtedy łata konstrukcyjna układana jest poziomo i na odwrót). Jeśli podczas montażu zastosowano również kontrłatę, wtedy to kontrłata musi być zamontowana pod kątem 90° w stosunku do deski elewacyjnej.

a – ściana budynku
b – łata drewniana o grubości, odpowiadającej grubości ocieplenia
c – ocieplenie
d – folia wiatroizolacyjna
e – łata (ewentualnie również kontrłata)
f – deska elewacyjna

Łata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udźwignąć ciężar desek elewacyjnych, ale również powstrzymywać obciążenia, wynikające z siły wiatru oraz z siły pracującego drewna (jest naturalną cechą drewna, że pod wpływem zmieniających się warunków atmosferycznych pracuje). Dlatego tak istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji rusztu. Tu nie warto iść na skróty. Szczególnie w przypadku renowacji starych budynków należy zwrócić uwagę na to, aby konstrukcja z łat była położona równo.

Odstęp pomiędzy łatami nie powinien byś większy niż 60 cm. Już po ułożeniu desek elewacyjnych pomiędzy deską a ścianą musi zostać zachowana wolna przestrzeń – co najmniej 20 mm. Umożliwia ona cyrkulację powietrza pod deskami elewacyjnymi i właściwe obsychanie desek. Sama pustka powietrzna również stanowi izolację domu. Konsekwentnie należy w dolnej i górnej części elewacji pozostawić szczeliny (otwory), którymi powietrze będzie mogło swobodnie wchodzić i wychodzić.

1 – łata drewniana o grubości, odpowiadającej grubości ocieplenia
2 – ocieplenie
3 – folia wiatroizolacyjna
4 – łata
5 – kontrłata
6 – deska elewacyjna
7 – wlot powietrza od spodu elewacji
8 – 30 cm odstęp pomiędzy ziemią a początkiem okładziny z drewna

Materiały montażowe (wkręty) Zarówno do przymocowanie łat konstrukcyjnych do ściany jak i do przymocowania właściwych desek elewacyjnych należy używać tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych kołków oraz wkrętów (śrub). W przypadku łat konstrukcyjnych zależy to od rodzaju podłoża. Do mocowania desek elewacyjnych należy stosować wkręty ze stali szlachetnej, których długość jest co najmniej dwa razy dłuższa niż grubość montowanej deski. Stosowanie wkrętów ze zwykłej stali może prowadzić do przebarwienia drewna.

Malowanie (konserwacja) Elewacje drewniane fabrycznie malowane przez MOCO już po wyciągnięciu z paczki i przycięciu na odpowiednią długość są gotowe do montażu. Miejsca przycinane należy zabezpieczyć farbą. W przypadku zakupu desek surowych należy je pomalować jeszcze przed montażem!

Montaż Odległość pierwszej od ziemi deski elewacyjnej nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Zapewnia to ochronę drewna m.in. przed odpryskującą od podłoża wodą deszczową. Deski elewacyjne przeznaczone do montażu poziomego zaczynamy montować od dołu do góry, zawsze piórem do góry.

Podczas montażu szczególną uwagę należy poświęcić tym miejscom, w których drewno narażone jest na bezpośredni kontakt z wodą (np. rynny, parapety). Miejsca, w których zamierzamy wkręcać wkręt zaleca się uprzednio lekko nawiercić wiertarką aby zapobiec pęknięciu deski. Zaleca się aby główka wkrętu nie wystawał ponad powierzchnię deski, ale również, aby nie wchodziła zbyt głęboko. Wkrętów nie należy montować tuż na końcu deski – powinno się zachować co najmniej 10 cm odstęp od krawędzi (dzięki temu unikamy powstawania pęknięć)

1 – elewacja drewniana
2 – łata (np. 30x30 mm)
3 – kołek montażowy
4 – łata (odpowiadająca grubości ocieplenia)
5 – warstwa ocieplenia (np. wełna mineralna)

Elementy wykończeniowe Do wykończenia narożników MOCO oferuje specjalne listwy wykończeniowe. Sposób ich użycia prezentuje rycina. Są one łatwe w montażu i bardzo efektowne. Alternatywą dla stosowania listew wykończeniowych jest przycinanie desek na narożnikach pod kątem 45° (sprawny stolarz pomoże wykonać taką czynność).

Okna oraz drzwi wykańcza się przy użyciu czterostronnie struganych desek z czterostronnie zaokrąglonym kantem.

Niniejsze wskazówki dotyczące montażu elewacji drewnianych powstały na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń. Za stosowanie się do nich lub niestosowanie się do nich firma nasza nie ponosi prawnej odpowiedzialności.