pióro

MOCO radzi...

 

Zobacz film z montażu deski elewacyjnej RHOMBO (Rhombo Duo, RHO). więcej » 

X Dane techniczne » Trwałość elewacji

Drewno jest produktem naturalnym, wyprodukowanym przez sam las, któremu człowiek, przy użyciu maszyn tartacznych nadał jedynie pewien kształt i wymyślił mu w ten sposób pewną funkcję. Żywotność drewna zależy od wielu czynników, począwszy od gatunku drewna, procesu jego wzrastania w lesie, sposobu obróbki w tartaku, a także później od miejsca jego zastosowania, sposobu montażu, miejsca montażu, konserwacji oraz późniejszej pielęgnacji.

Istnieje szereg czynników, które należy wziąć pod uwagę pytając o żywotność drewna. Wielu z nich nie da się ocenić ani przewidzieć w momencie sprzedaży produktów z drewna, np. elewacji drewnianych. Z tego właśnie powodu żaden producent ani sprzedawca nie udziela szczególnego rodzaju gwarancji na naturalne wyroby z litego drewna (poza obligatoryjną rękojmią, wynikającą z przepisów prawa).

Pomimo tych zastrzeżeń należy wspomnieć o istnieniu miarodajnych europejskich norm jakości m.in. DIN EN 350-2, zgodnie z którymi poszczególnym gatunkom drewna można przypisać odpowiednie klasy odporności. Klasyfikacja odbywa się pod kątem takich kryteriów jak:

naturalna odporność na grzyby – wyróżnia się tutaj klasy odporności 1-5, przy czym 1 oznacza drewno bardzo odporne, natomiast 5 oznacza drewno nie odporne. Drewno cedrowe (West Red Cedar) jest zaliczane do klasy 2, modrzew syberyjski do klasy 3, natomiast świerk i sosna skandynawska do klasy 3-4.

naturalna odporność na insekty (Hylotrupes bajulus, Anobium punctaum, Lyctus brunneus) – wyróżnia się klasy D, S, SH z których pierwsza oznacza odporne, a druga i trzecia dwa stopnie podatności. Większość gatunków drewna, występujących w naszym klimacie zalicza się do klasy S.

naturalna odporność na termity – wyróżnia się klasy D, M i S, z których pierwsza oznacza odporne, druga stosunkowo odporne, a trzecia podatne. Większość gatunków drewna, występujących w naszym klimacie zalicza się do klasy S.

Oprócz opisanej powyżej istnieje również klasyfikacja, opisana w niemieckiej normie DIN 68364. Zgodnie z tą klasyfikacją drewno cedrowe otrzymuje klasę 2, modrzew syberyjski klasę 3-4, natomiast drewno świerkowe i sosnowe klasę 4-5. W tej klasyfikacji zakłada się poddanie drewna surowego skrajnie trudnym warunkom. Do testów wzięto kantówkę o przekroju 5 x 5 cm i badano ją w warunkach bezpośredniego kontaktu z ziemią, a więc często również z wodą. W tym wypadku klasie 3 odpowiada żywotność drewna 10-15 lat, klasie 4: 5-10, natomiast klasie 5 poniżej 5 lat.

Aby produkty z litego drewna, w tym przede wszystkim elewacje drewniane cieszyły nas przez długie lata jest bardzo ważne, aby stosować się do wszystkich zaleceń dotyczących prawidłowego ich przechowywania, montażu oraz konserwacji i pielęgnacji. W tym zakresie MOCO oferuje Państwu profesjonalną pomoc oraz wszystkie środki, niezbędne do prawidłowej konserwacji drewna. Nasze drewno poddane jest również „konstrukcyjnej ochronie drewna”.

Znane i powszechne są drewniane domy stojące w Skandynawii czy w Kanadzie (klimat bardzo surowy), a także na południu polski lub w regionie Podlasia, które pomimo upływu czasu stoją w doskonałym stanie kilkadziesiąt a czasem nawet kilkaset lat i dalej pełnią swoją funkcję. To one właśnie są wyznacznikiem żywotności elewacji drewnianych i drewna w ogóle.