pióro

MOCO radzi...

 

Zobacz film z montażu deski elewacyjnej RHOMBO (Rhombo Duo, RHO). więcej » 

X Dane techniczne » Właściwości ocieplające

„Energetyczna optymalizacja budynków” to propozycja dla wszystkich tych, którzy chcą oszczędzać energię, a przez to płacić mniejsze rachunki, chronić środowisko naturalne oraz racjonalnie wykorzystywać zasoby naturalne Ziemi.

W jaki sposób wykorzystać elewacje z litego drewna, ale również lite podłogi oraz boazerie w celu energetycznej optymalizacji budynków pokazują poniższe wyliczenia.

Aby ocenić właściwości izolacyjne naszej ściany (oraz poszczególnych materiałów budowlanych, z których się ona składa) należy posłużyć się współczynnikiem U.
Współczynnik U [W/(m2K)] określa ilość ciepła przenikającą w ciągu sekundy przez 1 m2 płaskiej przegrody przy różnicy temperatury powietrza po obu jej stronach wynoszącej 1°C.
Współczynnik U określa zatem izolacyjność termiczną przegród budynku (np. ścian lub stropów). Im wartość tego współczynnika jest mniejsza tym lepsze są właściwości izolacyjne naszej ściany lub badanego materiału budowlanego. W każdym przypadku należy obliczać i porównywać wartość współczynnika U dla całej ściany (a więc łączenie dla wszystkich warstw, z których się ona składa, a nie dla poszczególnych materiałów budowlanych ).

Wymagania cieplne (określone jako maksymalna, nieprzekraczalna wartość współczynnika U), którym mają odpowiadać budynki jednorodzinne opisane są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2005 (Dz.U. 75/2002, poz. 690). W dużym uproszczeniu można podać (po szczegóły odsyłamy do tekstu Ustawy), że współczynnik U dla ścian o budowie warstwowej nie powinien przekraczać wartości 0,30 (a więc U Ł 0,30 W/m2 K). Współczynnik U dla stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi powinien wynosić: U Ł 0,60 W/m2 K.

Pod względem współczynnika U właściwości termoizolacyjne okładzin z litego drewna w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi wyglądają następująco:

20 mm ocieplenie np. z wełny mineralnej - U = 1,45 W/m2 K
20 mm pustka powietrzna - U = 1,75 W/m2 K
20 mm elewacji drewnianej - U = 3,23 W/m2 K
20 mm cegły - U = 3,33 W/m2 K
20 mm płyty gipsowo-kartonowej - U = 3,70 W/m2 K
20 mm betonu - U = 5,56 W/m2 K

Należy jeszcze raz podkreślić, że wartości te mają jedynie charakter orientacyjny. Aby określić współczynnik U dla całej ściany i porównać go ze współczynnikiem maksymalnym, określonym w Ustawie należy obliczyć współczynnik U dla wszystkich materiałów budowlanych, użytych do budowy ściany (łącznie).

Przykład: najprostsza ściana składająca się z 24 cm cegły, 80 mm ocieplenia wełną mineralną, 20 mm pustki powietrznej pod elewacją oraz 20 mm deski elewacyjnej z litego drewna ma łączny współczynnik U = 0,23 W/m2 K.

Poniżej prezentujemy kolejny przykład, który odnosi się do budynku starego, który jest poddawany renowacji ze względu na jego niskie wartości izolacji termicznej (a więc energooszczędności). MOCO dzieląc się tymi informacjami wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenia w zakresie produkcji oraz stosowania wyrobów z litego drewna, a także niemieckie ustawodawstwo, znane w całym świecie z troski o środowisko naturalne, w tym w szczególności „Ustawę o poszanowaniu energii” (EnEV) z 1.02.2002 roku.

Do obliczeń przyjęliśmy dom jednorodzinny, wolnostojący o następujących parametrach:

rok budowy: 1972
powierzchnia użytkowa: 150 m2
powierzchnia dachu: 140 m2
powierzchnia ścian zewnętrznych: 175 m2
Powierzchnia sufitu w piwnicy: 100 m2
Powierzchnia okien i drzwi: 22,5 m2
Piwnica nie ogrzewana
Poddasze użytkowe
Ogrzewanie olejowe – centralne
Wentylacja tradycyjna


Ściana zewnętrzna (elewacja)
przed renowacją po renowacji
  przed renowacją po renowacji  
  24 cm cegła dziurawka
na zewnątrz:
tynk mineralny
wewnątrz:
tynk gipsowy
tapeta
U=1,13 W/m2 K
24 cm cegła dziurawka
na zewnątrz:
80 mm ocieplenia (np. wełna mineralna WLG 040)
pustka powietrzna 20 mm
deska elewacyjna np. 19 mm
wewnątrz:
tynk gipsowy
tapeta

U=0,35 W/m2 K
 

Sufit w piwnicy
przed renowacją po renowacji
  przed renowacją po renowacji  
  16cm beton
od góry:
25 mm izolacji akustycznej
45 mm jastrych cementowy (posadzka)
+ wykładzina
od dołu:
farbaU=1,0 W/m2 K
16cm beton
od góry:
25 mm izolacji akustycznej
45 mm jastrych cementowy (posadzka)
+ wykładzina
od dołu:
40 mm łata wypełniona ociepleniem
pustka powietrzna
boazeria drewniana np. 12,5 mm

U=0,37 W/m2 K
 

Wykończenie dachu
przed renowacją po renowacji
  przed renowacją po renowacji  
  krokwie 8/14 cm
ocieplenie 8cm

na zewnątrz:
pokrycie dachowe (dachówka)
folia dachowa PE
wewnątrz:
łata 20 mm
płyta gipsowo-kartonowaU=0,51 W/m2 K
krokwie 8/14 cm (nadbudowane po 2cm)
ocieplenie 16cm (WLG 040)

na zewnątrz:
pokrycie dachowe (dachówka)
20 mm płyta drewnopochodna
(wodoodporna)
wewnątrz:
paroizolacja
łata 20 mm
boazeria drewniana np. 14 mm

U=0,25 W/m2 K